• Подання
  Подання
 • Розгляд і доопрацювання
  Розгляд і доопрацювання
 • Голосування
  Голосування
 • Оголошення переможців
  Оголошення переможців
 • До закінчення залишилось
  Планування і реалiзацiя
  Планування і реалiзацiя

Створення зони інформаційно-розважального простору Відхилений

Доданий
26.07.2018
Номер
5
Освіта

Проектом передбачається створення сучасного інформаційно-розважального простору в ДНЗ з метою проведення просвітницьких заходів, направлених на підвищення рівня культури, обізнаності усіх учасників навчально-виховного процесу. В зоні інформаційно-розважального простору планується встановлення мультимедійного проектора, проекційного екрану, сучасного музичного обладнання.

Автор проєкту
Бюджет
63 000 грн
Розрахунок бюджету
Адреса
вулиця Василя Петренка, 23, Коростень

Опис

Опис проекту

Необхідність застосування ІКТ в освітньому процесі регламентовано нормативно-правовою базою. Закон України «Про дошкільну освіту», загальні положення Базового компонента дошкільної освіти вимагають від педагогів забезпечення належного розвитку, виховання та навчання дитини, створення умов для самореалізації особистості дитини, формуючи у неї вміння пізнавати навколишній предметний світ, себе, інших людей і практично застосовувати набуті знання.
Зараз в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Розвиток суспільства, науки і техніки ставить систему дошкільної освіти перед необхідністю використовувати нові засоби навчання, тому що дошкільний вік дитини – найбільш сприятливий для розвитку її творчого потенціалу та пізнавальної активності. Тому особливо важливо, щоб дитина з найперших років розвивалась як особистість, активно вивчала та досліджувала навколишній світ.

Проектом передбачається створення сучасного інформаційно-розважального простору в ДНЗ з метою проведення просвітницьких, розважальних заходів, направлених на підвищення рівня культури, обізнаності усіх учасників навчально-виховного процесу.

Інформація стосовно доступності (результатів) проекту

Зона інформаційно-розвивального простору – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу ДНЗ: дітей, педагогів, батьків та громадськості.

Обгрунтування необхідності реалізації проекту, а також його бенефіціари

1. Необхідність застосування інформаційного простору в дошкільному закладі, насамперед для формування пізнавальної компетентності дошкільників, зумовлена складністю об’єктів вивчення (скажімо, певних явищ довкілля), які неможливо продемонструвати лише вербальними засобами і за допомогою одиничного зображення. ІКТ дають змогу «вийти» за межі навчального середовища на занятті; зробити видимим те, що неможливо побачити неозброєним оком, імітувати будь-які ситуації і процеси в довкіллі. Використання мультимедійних презентацій дозволяє зробити заняття емоційно забарвленими, привабливими, викликають у дитини живий інтерес, є прекрасним наочним посібником і демонстраційним матеріалом, що сприяє хорошій результативності заняття та створення благополучного емоційного фону.
2. Важливо відзначити, що інформаційно-комунікаційні технології можна успішно використовувати як в освітній діяльності педагогів, так і в управлінській, методичній роботі (система взаємопов’язаних заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності, розвиток творчого потенціалу педагога, а на кінцевому етапі зростання освіченості і вихованості дітей). Методична служба має на меті створення цілісності педагогічного колективу, створення моделі методичної роботи, яка забезпечить вибір оптимальних технологій для організації педагогічного процесу.
3. Наявність інформаційного простору буде сприяти підвищенню рівня педагогічної компетентності батьків, інформованості їх про напрями діяльності дошкільного закладу та результатах конкретної дитини, співпраці батьків і ДНЗ

Фотографії